CARGOS, POSTO E TITULOS NO ÀSÈ KYEOWJI 

                                    A T U A N T E S   E M   2 0 1 7

BÀBÁLÒRÍSÀ: WALDO TY ÒSÓÒSÌ
DESDE 1966
KÉKÈRE-AWO : RONALDO TY ÒLÓÒGÚNÉDÈ
DESDE 1986

 

IYÀLÁSÈ: YASMIM TY OYÀ
DESDE 2004
IYÀMÓRÒ: NICE TY ÒSÚN
DESDE: 1991

 

PAI PEQUENO: LUAN TY ODE
DESDE 2015
IPERI ODE: VICTOR TY ODE
DESDE 2006

 

ÒJÚBÒNÁN: RÔMULO TY ODE:
DESDE 2017
IYÀJÚBÒNÁN:  ZILDA TY OYÀ
DESDE 2014

 

OSSI-ALAGBÈ: MAURICI TY ÒSÓGYÀN 
DESDE: 2007
IYÀDAGÁN: LIA TY OYA
DESDE 2006